Erasmus+“(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE; TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS”Το διάστημα από 11 ως 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η τρίτη βραχυπρόθεσμη

ανταλλαγή ομάδων μαθητών/-τριών στο σχολείο Colegio Salesiano San Juan Bosco της πόλης Cartagena στην Ισπανία, στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με θέμα το νερό και τίτλο “(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE; TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS”.

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές/-τριες Κοκκίνη Γαλάτεια, Οικονομίδου Ολυμπία και Πλεξουσάκης Νίκος και τους/τις συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Κοκκίνης Κωνσταντίνος και Πέππα Μαρία. Εκεί συναντηθήκαμε με τα σχολεία Liceul Teoretic „Avram Iancu” (Ρουμανία), Stredni zemedelska skola a Streddni odborna skola Podebrady, prispevkova organizace (Τσεχία), Mehmet çik Anadolu Lisesi (Τουρκία) και Lycée polyvalent Jean Joly (Γαλλία). Η εβδομάδα αυτή περιείχε πολλές δραστηριότητες γύρω από τη χρήση, την αξιοποίηση, την απόλαυση και την εξοικονόμηση του νερού.

Αρχικά, επισκεφτήκαμε το σχολείο τους όπου και μας ξενάγησαν στα

σχολικά κτίρια, στους χώρους πρασίνου καθώς και τις βελτιώσεις στην

εξοικονόμηση νερού που έχουν υλοποιήσει. Στο θέατρο εκδηλώσεων έγιναν

παρουσιάσεις όλων των μαθητών, μάθαμε για την ιστορία της πόλης, χορέψαμε

παραδοσιακούς ισπανικούς χορούς και, τέλος, παρακολουθήσαμε εργαστήριο

ισπανικής γλώσσας καθώς και πειράματα με το νερό.

Στην πόλη επισκεφθήκαμε το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Το νερό ήταν

ήδη σπάνιο στην αρχαία πόλη της Καρθαγένης, όπως είναι και σήμερα, αλλά οι

κάτοικοι σχεδίασαν ένα σύστημα αποθήκευσης νερού, φρεάτια και αποχετεύσεις

για να συγκεντρώσουν το νερό της βροχής και να το διανέμουν ανάλογα με τις

ανάγκες. Επόμενος σταθμός, το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον Μουσείο Υποβρύχιας

Αρχαιολογίας ARQUA, δίπλα στο Λιμάνι της Καρθαγένης με εκθέματα ναυαγίων της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Επιπλέον, απολαύσαμε έναν περίπατο στο περιφερειακό πάρκο του Σαν

Πέδρο Αρενάλες και Σαλίνας, όπου και θαυμάσαμε τη χλωρίδα και την πανίδα του, τα χαρακτηριστικά φλαμίνγκο και το ροζ νερό των αλυκών. Κατά την επίσκεψή μας στο κέντρο του Cabo de Palos: Blue Planet μάθαμε για τη μεγάλη θαλάσσια βιοποικιλότητα που υπάρχει στη θάλασσα της περιοχής (Μαρ Μενόρ) και στη Μεσόγειο. Ακολούθησε μια βόλτα με βάρκα γύρω από το θαλάσσιο καταφύγιο που περιλαμβάνει τα Νησιά των Μυρμηγκιών, το φάρο του Ακρωτηρίου του Πάλου και τα υποθαλάσσια βουνά. Τέλος, στις επισκέψεις μας περιλήφθηκε περίπατος στην περιοχή La Huerta της Μούρθια. Εκεί μάθαμε για το πολλών χιλιομέτρων δίκτυο άρδευσης με τη χρήση ενός νερόμυλου, το οποίο ποτίζει τους κήπους λεμονιών και πορτοκαλιών της περιοχής.

Η επίσκεψή μας στην Καρθαγένη ήταν ένα ταξίδι στη ρωμαϊκή ιστορία, στην

υπόγεια θαλάσσια ζωή, στον κόσμο των ναυαγίων, στη φύση και στην αξιοποίηση του νερού στις καλλιέργειες με πολλές παράλληλες βιωματικές δράσεις των μαθητών με θέμα πάντα το νερό. Κυρίως, όμως, ζήσαμε τη ζεστή ισπανική φιλοξενία που έκανε πιο δύσκολο τον μετέπειτα αποχωρισμό των μαθητών/-τριών.

Οι εκπρόσωποι της Παιδαγωγικής Ομάδας του Προγράμματος Erasmus+ Κοκκίνης

Κωνσταντίνος ΠΕ 03, Πέππα Μαρία ΠΕ02,

2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1 thought on “Erasmus+“(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE; TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS””

 1. Between 11 and 18 March, the third short-term survey was carried out exchange of groups of students at the Colegio Salesiano San Juan Bosco school in Cartagena, Spain, in the framework of the Erasmus+ project on water entitled “(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE? TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS”.
  Our school was represented by the students Kokkini Galatea, Economidou Olympia and Plexousakis Nikos and they were accompanied by the teachers Kokkini Konstantinos and Peppa Maria. There we met with the schools Liceul Teoretic “Avram Iancu” (Romania), Stredni zemedelska skola a Streddni odborna skola Podebrady, prispevkova organizace (Czech Republic), Mehmet çik Anadolu Lisesi (Turkey) and Lycée polyvalent Jean Joly (France). The week included many activities around the use, utilisation, enjoyment and conservation of water.

  First, we visited their school where we were given a tour of the
  school buildings, green spaces and the water saving improvements they have implemented. In the theatre of events there were presentations by all the students, we learned about the history of the city, danced traditional Spanish dances and, finally, attended a Spanish language workshop and water experiments.

  In the city we visited the Museum of the Roman Forum. The water was
  water was already scarce in the ancient city of Cartagena, as it is today, but the inhabitants designed a system of water storage, wells and drains to keep the water from flowing out of the city. Next stop, the particularly interesting ARQUA Museum of Underwater Archaeology, next to the Port of Cartagena with exhibits of shipwrecks of the region from antiquity to the present day.

  In addition, we enjoyed a walk in the San Pedro Arenales and Salinas Regional Park, where we admired the flora and fauna, the characteristic flamingos and the pink water of the salt marshes. During our visit to the Cabo de Palos: Blue Planet center we learned about the great marine biodiversity that exists in the region’s sea (Mar Menor) and in the Mediterranean. This was followed by a boat ride around the marine reserve that includes the Ant Islands, the Cape Palos lighthouse and the underwater mountains. Finally, our visits included a walk in the La Huerta area of Murcia. There we learned about the multi-kilometre irrigation network using a water mill, which waters the lemon and orange gardens in the area.

  Our visit to Cartagena was a journey through Roman history, the
  underground marine life, the world of shipwrecks, nature and the use of water in crops, with many parallel hands-on activities for the students, always on the theme of water. Most of all, we experienced the warm Spanish hospitality that made it more difficult for the students to leave afterwards.

  The representatives of the Erasmus+ Kokkini Pedagogical Team

  Konstantinos PE 03, Peppa Maria PE02, 2nd High School of St. Nicholas

Αφήστε μια απάντηση