Εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στη Δημοκρατία της ΤσεχίαςΤο διάστημα από 23-28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή ομάδων μαθητών/-τριών στο σχολείο Stredni zemedelska skola a Streddni odborna skola Podebrady, prispevkova organizace στην πόλη Podeprady της Τσεχίας, στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με θέμα το νερό και τίτλο “(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE; TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS”.

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές/-τριες Ανθούλα Αμαριωτάκη, Νίκος Μουλιανιτάκης και Μυρτώ Ταμπουρατζή και τους/τις συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Βελεγράκη Καλλιόπη και Πέππα Μαρία. Εκεί συναντηθήκαμε με τα σχολεία Liceul Teoretic «Avram Iancu» (Ρουμανία), Colegio Salesiano San Juan Bosco (Ισπανία), Mehmet çik Anadolu Lisesi (Τουρκία) και Lycée polyvalent Jean Joly (Γαλλία). 

Το Γεωργικό και Επαγγελματικό Σχολείο του Podebrady της Τσεχίας είναι ένα διαφορετικό σχολείο από όσα γνωρίσαμε. Είναι ένα σχολείο-αγρόκτημα με ζώα (μοσχάρια, αγελάδες, χοίρους, άλογα), με αμφίβια και ερπετά (φίδια, σαύρες, ιγκουάνα). Οι μαθητές τα φροντίζουν, μαθαίνουν τα γεωργικά μηχανήματα, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες.

Οι πρώτες τρεις μέρες ήταν αφιερωμένες σε δράσεις μέσα στο σχολείο. Ξεναγηθήκαμε στο σχολικό χώρο και τις εγκαταστάσεις του, παρακολουθήσαμε εργαστήρια-μαθήματα σχετικά με το νερό και όχι μόνο, προετοιμάσαμε τις παρουσιάσεις μας για την «Ημέρα της Γης», γιορτή με επισκέπτες μαθητές από όλα τα σχολεία της πόλης Podebrady. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια για το νερό από την τραγουδίστρια Lenka Poctova και με μουσική από γκογκ από τον Petr Kohl, κάτι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο για όλους μας. Την πρώτη μέρα, επίσης, επισκεφτήκαμε τον υδροηλεκτρικό σταθμό και τις γνωστές ιαματικές πηγές της πόλης. 

Από το πρόγραμμα δεν μπορούσε φυσικά να λείψει μια εκδρομή στην Πράγα με τα μνημεία της δίπλα στο ποτάμι, το Μουσείο της Εταιρείας Ύδρευσης της Πράγας και τα υπόλοιπα αξιοθέατά της.

Την τελευταία μέρα επισκεφθήκαμε την μεσαιωνική πόλη Kutna Hora. Εκεί μάθαμε για τους αμπελώνες, την αρχιτεκτονική της πόλης και τις εκκλησίες της και ιδιαιτέρως του γοτθικού ρυθμού εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. 

Η φιλοξενία των Τσέχων ήταν άριστη και οι κάτοικοι του Podebrady μας δέχτηκαν πολύ φιλικά! Οι μαθητές/-τριές μας ήρθαν σε επαφή με τα ήθη και έθιμα, το φαγητό και τον τρόπο ζωής της Τσεχίας και δημιούργησαν νέες φιλίες. 

Ένας κύκλος έκλεισε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus που υλοποιούσαμε για πάνω από δύο χρόνια έφτασε στο τέλος του. Κρατάμε τις μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες καθώς και τη βαθιά φιλία που αναπτύξαμε με τους εταίρους μας.

Οι εκπρόσωποι της Παιδαγωγικής Ομάδας του Προγράμματος Erasmus+ Βελεγράκη Καλλιόπη ΠΕ 02, Πέππα Μαρία ΠΕ02, 

2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1 thought on “Εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στη Δημοκρατία της Τσεχίας”

 1. Teachers and students of the 2nd High School of Agios Nikolaos in the Czech Republic
  20 May 202320 May 2023 2nd High School

  The fourth and last short-term exchange of groups of students took place from 23-28 April at the school Stredni zemedelska skola a Streddni odborna skola Podebrady, prispevkova organizace in Podeprady, Czech Republic, in the framework of the Erasmus+ project on water entitled “(N)EVER (S)TOP SAVING H2O FOR LIFE? TRUE WATER WARRIORS IN SCHOOLS”.

  Our school was represented by the students Anthoula Amariotaki, Nikos Moulianitakis and Myrto Tabouratzi and accompanied by the teachers Kalliopi Velegraki and Maria Peppa. There we met with the schools Liceul Teoretic “Avram Iancu” (Romania), Colegio Salesiano San Juan Bosco (Spain), Mehmet çik Anadolu Lisesi (Turkey) and Lycée polyvalent Jean Joly (France).

  The Agricultural and Vocational School of Podebrady in the Czech Republic is a different school from the ones we have known. It is a farm school with animals (calves, cows, pigs, horses), amphibians and reptiles (snakes, lizards, iguanas). The students take care of them, learn about agricultural machinery, farming and animal husbandry.

  The first three days were dedicated to activities in the school. We toured the school premises and its facilities, attended workshops-courses about water and not only, prepared our presentations for “Earth Day”, a celebration with visiting students from all schools in Podebrady. The event ended with songs about water by singer Lenka Poctova and gong music by Petr Kohl, something new and special for all of us.On the first day, we also visited the hydroelectric power station and the well-known thermal springs of the town.

  Of course, the programme could not miss an excursion to Prague with its riverside monuments, the Museum of the Prague Water Company and other attractions.

  On the last day we visited the medieval town of Kutna Hora. There we learned about the vineyards, the architecture of the town and its churches, especially the Gothic style church of St. Barbara.

  The hospitality of the Czechs was excellent and the people of Podebrady received us very friendly! Our students were introduced to the customs, food and lifestyle of the Czech Republic and made new friendships.

  A circle was closed. This Erasmus project that we have been implementing for over two years has come to an end. We keep the unique and unforgettable experiences as well as the deep friendship we developed with our partners.

  The representatives of the Pedagogical Team of the Erasmus+ Programme Kalliopi Velegraki PE 02, Maria Peppa PE02,

  2o GEL Agios Nikolaos

Αφήστε μια απάντηση