«Υπάρχουν τα Μαθηματικά στην καθημερινότητά μας; … η αλήθεια είναι εκεί έξω…»

Κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, το διακύβευμα για τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα έγκειται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού τα αντιμετωπίζουν ως ένα αφηρημένο θεωρητικό κατασκεύασμα. Σε μια προσπάθεια των εκπαιδευτικών του 2ου Γενικού Λυκείου να αναδείξουν τη χρηστική αξία και την πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών σε ποικίλες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας στην εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών, προχώρησαν στην υλοποίηση βιωματικού εργαστηρίου με τους μαθητές της Β΄ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωμετρίας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι μαθητές προσπάθησαν να υπολογίσουν το ύψος απρόσιτων αντικειμένων με χρήση της θεωρίας ομοιότητας τριγώνων που διδάχθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος.

Αφήστε μια απάντηση