Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας
Σχολική Μονάδα: 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 3251010
Σχολικό Έτος: 2021 – 2022
Ημερομηνία Εξαγωγής: 23/06/2023
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.
Ενδιαφέρουσα πρακτική:
Διευρυμένο διάλειμμα: Με την εφαρμογή καινοτομίας «δημιουργίας χρόνου» και αξιοποιώντας τα διαλείμματα
και μέρος του χρόνου μαθημάτων δημιουργήθηκε Διευρυμένο Διάλειμμα (ΔΔ). Αυτό έδωσε περισσότερες ευκαιρίες
διαβούλευσης των εκπαιδευτικών σε επίκαιρα ζητήματα του σχολείου και βοήθησε στη συνεργασία μαθητών και
διεύθυνσης.
Πρόταση: Περαιτέρω τεκμηρίωση της παραπάνω πρακτικής και ενδεχόμενη διάχυσή της ως καλή πρακτική

Σχολική διαρροή – φοίτηση
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με τη σχολική διαρροή

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.

Διοικητική λειτουργία
Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε πολλές ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.
Καλές πρακτικές
Συνεργασία με το Δήμο: Εξοπλίστηκαν 5 αίθουσες του σχολείου με σταθερούς βιντεοπροβολείς. Μετά από
συντονισμένες ενέργειες και επικοινωνία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκε αίθουσα καθηγητών, η
οποία εξοπλίστηκε με 9 θέσεις εργασίας και δίκτυο, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες καθηγητών και μαθητών.
Το σχολείο είναι δικό μας: Με την ενθάρρυνση των υπεύθυνων για την παρούσα δράση καθηγητών/τριών, έγινε
συζήτηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τις τάξεις τους και τον περιβάλλοντα χώρο και οι
μαθητές/τριες πρότειναν τρόπους βελτίωσης και δεσμεύτηκαν να φροντίζουν την τάξη τους και να την διατηρούν
καθαρή και οργανωμένη. Μετά από επικοινωνία με φορείς και τοπικές επιχειρήσεις έγινε προμήθεια κουρτινών,
οι οποίες τοποθετήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας με τη συνδρομή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Σχολείο και κοινότητα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε πολλές ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε πολλές ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.
Αδυναμίες: Σχεδιασμός και υλοποιηση συγκεκριμένων επιμορφωτικών δράσεων
Προτάσεις: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, καλύτερη οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο πραγματοποίησε ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών του συγκεκριμένου άξονα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Το σχολείο πραγματοποίησε πολλές ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών των αξόνων
Ενδιαφέρουσα πρακτική:
Διευρυμένο διάλειμμα: Με την εφαρμογή καινοτομίας «δημιουργίας χρόνου» και αξιοποιώντας τα διαλείμματα
και μέρος του χρόνου μαθημάτων δημιουργήθηκε Διευρυμένο Διάλειμμα (ΔΔ). Αυτό έδωσε περισσότερες ευκαιρίες
διαβούλευσης των εκπαιδευτικών σε επίκαιρα ζητήματα του σχολείου και βοήθησε στη συνεργασία μαθητών και
διεύθυνσης.
Πρόταση: Περαιτέρω τεκμηρίωση της παραπάνω πρακτικής και ενδεχόμενη διάχυσή της ως καλή πρακτική
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Το σχολείο πραγματοποίησε πολλές ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών των αξόνων.
Καλές πρακτικές
Συνεργασία με το Δήμο: Εξοπλίστηκαν 5 αίθουσες του σχολείου με σταθερούς βιντεοπροβολείς. Μετά από
συντονισμένες ενέργειες και επικοινωνία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκε αίθουσα καθηγητών, η
οποία εξοπλίστηκε με 9 θέσεις εργασίας και δίκτυο, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες καθηγητών και μαθητών.
Το σχολείο είναι δικό μας: Με την ενθάρρυνση των υπεύθυνων για την παρούσα δράση καθηγητών/τριών, έγινε
συζήτηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τις τάξεις τους και τον περιβάλλοντα χώρο και οι
μαθητές/τριες πρότειναν τρόπους βελτίωσης και δεσμεύτηκαν να φροντίζουν την τάξη τους και να την διατηρούν
καθαρή και οργανωμένη. Μετά από επικοινωνία με φορείς και τοπικές επιχειρήσεις έγινε προμήθεια κουρτινών,
οι οποίες τοποθετήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας με τη συνδρομή εκπαιδευτικών και μαθητών.
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Το σχολείο πραγματοποίησε πολλές ενέργειες για τη βελτίωση των δεικτών των αξόνων.
Σημεία προς βελτίωση
Αδυναμίες: Σχεδιασμός και υλοποιηση συγκεκριμένων επιμορφωτικών δράσεων
Προτάσεις προς βελτίωση
Προτάσεις: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, καλύτερη οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

Αφήστε μια απάντηση