Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Οι μαθητές παρατάσσονται αμέσως και γρήγορα,  όταν χτυπήσει το κουδούνι και τηρούν την πρέπουσα στάση κατά την ώρα της προσευχής.

2. Οι μαθητές δεν εισέρχονται στις αίθουσες πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μετά την είσοδο των καθηγητών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για την πρώτη διδακτική ώρα και αν η καθυστέρηση των μαθητών οφείλεται σε συγκοινωνιακούς λόγους, οπότε και λαμβάνουν ειδική άδεια από τη διεύθυνση.

3. Η συμπεριφορά και η στάση τους κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να είναι υποδειγματική και εποικοδομητική, πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης.

4. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων εξέρχονται από τις αίθουσες και κατεβαίνουν όλοι στο προαύλιο εκτός από τους δύο (2) επιμελητές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν αυστηρά τα καθήκοντά τους.

 1. Με τη λήξη του διαλείμματος εισέρχονται πολιτισμένα στην αίθουσά τους και δεν παραμένουν στους διαδρόμους προκαλώντας θόρυβο με διάφορους τρόπους για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή λειτουργία του Σχολείου.
 2. Δεν εξέρχονται από το προαύλιο του Σχολείου χωρίς άδεια πριν από τη λήξη των μαθημάτων και παραμένουν στο σχολικό χώρο και όταν ακόμα υπάρχει κενή ώρα λόγω απουσίας καθηγητού.
 3. Παρακολουθούν με προσοχή τις ανακοινώσεις και φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματα τους συνεργαζόμενοι με τους καθηγητές και τον Διευθυντή του σχολείου, προβάλλοντας με ευγένεια τα αιτήματά τους.
 4. Στις γιορτές και εκδηλώσεις του σχολείου τηρούν τη στάση που αρμόζει, δείχνουν δηλαδή τον ανάλογο σεβασμό και τα ευγενικά τους αισθήματα. Η συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές και θρησκευτικές γιορτές καθώς και στις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτική.
 5. Δε φέρουν στο σχολικό χώρο αντικείμενα ή έντυπα άσχετα με τις ανάγκες του σχολείου και δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου σε όλους τους χώρους και τις εκδηλώσεις του σχολείου.
 6. Το απλό, καλαίσθητο και όχι εξεζητημένο ντύσιμο είναι και όμορφο και αυτό που ταιριάζει στο χώρο του σχολείου και τη λειτουργία που τελείται σε αυτό.
 7. Διατηρούν καθαρές τις αίθουσες και κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή σε εργαστηριακούς ή άλλους ειδικούς χώρους (εργαστήριο τεχνολογίας, πληροφορικής, χημείο, αίθουσα μουσικής, γυμναστήριο), επειδή υπάρχει εξοπλισμός που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τη σωματική τους ακεραιότητα, όσο και για την πρόκληση ζημιών.
 8. Επιτρέπεται η χρήση των οργάνων γυμναστικής μόνο με την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Οι μαθητές σαν ελεύθεροι άνθρωποι έχουν την ηθική υποχρέωση να σέβονται και να περιφρουρούν τις αρχές του παραπάνω κανονισμού.

 

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ

 

 1. Επιλέγονται δύο (2) απουσιολόγοι με πράξη του Διευθυντή από τους καλύτερους στην επίδοση. Ο ένας από αυτούς είναι ο υπεύθυνος και ο άλλος βοηθός και αναπληρωματικός στην περίπτωση που απουσιάζει ο πρώτος.
 2. Οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης από το Γραφείο αμέσως μετά την προσευχή και είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, την αναγραφή των απόντων και την παράδοσή τους στο Γραφείο αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.
 3. Αναγράφουν ευκρινώς και πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και την τάξη, το τμήμα, την ημερομηνία, την ημέρα της εβδομάδος και τον αύξοντα αριθμό του φύλλου απουσιών. Επίσης αναγράφουν το ονοματεπώνυμο των μαθητών που επελέγησαν από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, για να ασκήσουν τα καθήκοντα του επιμελητή για μία εβδομάδα.
 4. Η αναγραφή των απόντων γίνεται με στυλό. Οι απουσιολόγοι σημειώνουν σταυρό στη στήλη του μαθήματος στο οποίο απουσιάζει ο μαθητής και επιμελούνται για την υπογραφή των ημερήσιων δελτίων από τους καθηγητές που δίδαξαν.
 5. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για κάθε διαγραφή στο απουσιολόγιο που δε συνοδεύεται από ενυπόγραφη παρατήρηση του διδάσκοντος καθηγητή ή του Διευθυντή.
 6. Ειδοποιούν το Διευθυντή του σχολείου για απουσία του καθηγητή.

 

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

 1. Από την έναρξη του διδακτικού έτους και κάθε Δευτέρα ορίζονται από του υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, από αλφαβητικό πίνακα (ή κατά θρανίο) δύο (2) μαθητές, που επιφορτίζονται να ασκήσουν τα καθήκοντα του επιμελητή επί μία εβδομάδα. Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών αναγράφονται για ενημέρωση και στο απουσιολόγιο.
 2. Οι επιμελητές εισέρχονται πριν χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων και την επιθεωρούν (τακτοποίηση θρανίων, καθαριότητα, φθορές κλπ). Μόλις χτυπήσει το κουδούνι εξέρχονται και υποχρεούνται να παραστούν στην προσευχή.
 3. Οι επιμελητές :Απευθύνονται
  • επιτηρούν τις αίθουσες  στα διαλείμματα
  • ανοίγουν τις πόρτες και τα παράθυρα για τον αερισμό των αιθουσών
  • σβήνουν και καθαρίζουν τον πίνακα
  • τακτοποιούν τα θρανία και τα καθίσματα που έχουν μετακινηθεί και ευπρεπίζουν στοιχειωδώς την αίθουσα
  • φροντίζουν για κιμωλίες, γεωμετρικά όργανα κλπ
  • απαγορεύουν την είσοδο και παραμονή στην αίθουσα συμμαθητών τους εκτός διδακτικής ώρας  με εξαίρεση αυτούς που έχουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή το Διευθυντή του σχολείου
  • ευθύνονται για τη φύλαξη των ατομικών ειδών των μαθητών κατά το διάλειμμα.
 4. στον υπεύθυνο καθηγητή  του τμήματος ή στον εφημερεύοντα καθηγητή για κάθε λειτουργικό πρόβλημά τους.
 5. Μετά από το τελευταίο μάθημα της ημέρας εξέρχονται τελευταίοι από την αίθουσα, αφού πρώτα εξετάσουν προσεκτικά την κατάσταση που βρίσκεται και τα αντικείμενα που υπάρχουν σ’ αυτή. Εάν κάποιος μαθητής λησμόνησε βιβλίο ή τετράδιο ή άλλο αντικείμενο, το παραλαμβάνουν και το παραδίδουν στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στο Γραφείο.

 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κανείς δεν δικαιούται να προσβάλλει ή να μειώνει με οποιονδήποτε τρόπο κανένα για τις θρησκευτικές, εθνικές ή σωματικές ιδιαιτερότητές του.

2. Είναι αυτονόητο ότι ο σεβασμός της προσωπικότητας και η καλή συμπεριφορά πρέπει να είναι αμφίδρομη και από την πλευρά των Καθηγητών προς τους  Μαθητές, σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.