Στο ξεκίνημα μιας νέας δεκαετίας με ένα περίπου “παλινδρομικό” έτος

Χρόνια πολλά με τα ωραία Μαθηματικά. Ένας αριθμός λέγεται παλινδρομικός εάν μπορούμε να τον διαβάσουμε το ίδιο είτε ευθέως είτε ανάποδα. Για παράδειγμα, οι αριθμοί 565, 13231, 1234321, κλπ. Υπάρχει η εικασία ότι όλοι οι φυσικοί αριθμοί καταλήγουν σε παλινδρομικούς αριθμούς εάν ξεκινώντας από τον αριθμό αυτό του προσθέτουμε τον αριθμό που προκύπτει με τα…

Περισσότερα