Επικοινωνία

  • Διεύθυνση :  Περιοχή Ξηροκάμπου, Άγιος Νικόλαος, Λασιθίου, Κρήτη ΤΚ 72100
  • Τηλέφωνο :   2841023649       Φαξ  : 2841021649    Email    :   mail@2lyk-ag-nikol.las.sch.gr