ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνεδρίασε σήμερα  21/11/2019 και ώρα 13.00  η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ.1η/21-11-2019 πράξη του Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου, προκειμένου να ανοίξει τις προσφορές των τουριστικών γραφείων για την πολυήμερη εκδρομή της  Γ Λυκείου στη Α)Ρώμη- Φλωρεντία, Β)Κροατία και Γ) Τσεχία-Πράγα και να  προτείνει στο Σύλλογο Διδασκόντων την καταλληλότερη προσφορά για τίς παραπάνω  εκδρομές. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1)Τζώρτζης Γεώργιος Δ/ντής του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου – Πρόεδρος

2) Καραβελάκης Νικόλαος Καθηγητής του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ02  – Μέλος

3) Κοκκίνης Κων/νος Καθηγητής του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ 03 – Μέλος

4) Κλώντζας Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ συλλόγου Γονέων του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος

5) Κασωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος του 15μελούς του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος.

Α)Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των προσφορών που κατατέθηκαν  για Ρώμη – Φλωρεντία και ήταν οι εξής:

1)KALDI TOYRS:α) Ξενοδοχείο CRISTOFORO COLOMBO(Ρώμη), Ξενοδοχείο ΜIRAGE(Φλωρεντία) 695€ με ημιδιατροφή

β) Ξενοδοχείο PARKO TIRRENO (Ρώμη), Ξενοδοχείο ΜIRAGE(Φλωρεντία) 665€ και έκπτωση 50€ σε 4 πολύτεκνους η τρίτεκνους μαθητές.

2)VAI TRAVEL:α) ΜΑRCAURELLIO HOTEL 4* ή EXCEL ROMA MONTEMARIO HOTEL 4* ή CAPANNELLE 4* με πρωινό και δείπνο στη Ρώμη, MIRAGE HOTEL 4* ή παρόμοιο με πρωινό και δείπνο μέσα στη Φλωρεντία 630€ και ένα δωρεάν εισητήριο.

3)KALAMAKI TRAVEL α) Ξενοδοχείο CRISTOFORO COLOMBO(Ρώμη)696€ με ημιδιατροφή.

4)MIRANDA TRAVEL α) Ξενοδοχείο CRISTOFORO COLOMBO(Ρώμη)790€ με ημιδιατροφή.

5)ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ α) Ξενοδοχείο CRISTOFORO COLOMBO(Ρώμη)748€ με ημιδιατροφή.

Β)Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των προσφορών που κατατέθηκαν  για Κροατία και ήταν οι εξής:

1)VAI TRAVEL: Best Western Hotel Sumadija 4*,Hotel Puntijar 4*, Hotel Holiday 3*, Hotel ΠΟΡΤΟ 4*, Hotel Ilirija 4*, Hotel LЕRО 4*, Hotel Moskva 4*αεροπορικώς Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο και οδικώς Βελιγράδι-Ζάγκρεμπ-Τρογκίρ-Μπούτβα- Θεσσαλονίκη 469€. Ένα δωρεάν ανά 20 μαθητές

2)Landmarks Travel: Best Western Hotel Sumadija 4*,Hotel Puntijar 4*, Hotel Holiday 3*, Hotel ΠΟΡΤΟ 4*,Hotel LЕRО 4*, Hotel Moskva 4*αεροπορικώς Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο και οδικώς Βελιγράδι-Ζάγκρεμπ-Τρογκίρ-Μπούτβα- Θεσσαλονίκη 463€. Τρία δωρεάν.

3)KALAMAKI TRAVEL: Ηράκλειο – Ζάγκρεμπ –Βουδαπέστη- Ηράκλειο αεροπορικώς 499€ και 2 δωρεάν στους 60 μαθητές.

Γ) Τσεχία-Πράγα

1)KALAMAKI TRAVEL: α) Ξενοδοχείο Olympic 4*Πράγα 488€ και 2 δωρεάν εισιτήρια με ημιδιατροφή.β)Don Giovani 4*Πράγα 497€

2)MIRANDA TRAVEL: α) Ξενοδοχείο Olympic 4*Πράγα 552€ με ημιδιατροφή. Ξενοδοχείο β)Don Giovani 4*Πράγα 561€

3)ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: α) Ξενοδοχείο Olympic 4*Πράγα 548€.με ημιδιατροφή. β)Don Giovani 4*Πράγα 557€

Η επιτροπή  μετά από συζήτηση επέλεξε ομόφωνα:1ον)Για τη Ρώμη τη προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου VAI TRAVEL που ήταν η οικονομικότερη και ποιοτικότερη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των αναγκών της εκδρομής. 2ον)Για την Κροατία τη προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου KALAMAKI TRAVEL που ήταν η ποιοτικότερη (αεροπορικώς) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των αναγκών της εκδρομής και 3ον)Για την Τσεχία τη προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου KALAMAKI TRAVEL που ήταν η οικονομικότερη και ποιοτικότερη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των αναγκών της εκδρομής

Γι΄αυτό το λόγο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται       

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)Τζώρτζης Γεώργιος Δ/ντής του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου – Πρόεδρος

2) Καραβελάκης Νικόλαος Καθηγητής  του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ02  – Μέλος

3) Κοκκίνης Κων/νος Καθηγητής του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ 03 – Μέλος

4) Κλώντζας Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ συλλόγου Γονέων του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος

5) Κασωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος του 15μελούς του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος.

Άγιος Νικόλαος 21/11/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης