ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 08/04/2019 και ώρα 13.00 η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ.6/29-03-2019 πράξη του Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου, προκειμένου να ανοίξει τις προσφορές των τουριστικών γραφείων για την εκδρομή των περιβαλλοντικών προγραμμάτων <<Μαθαίνω για το σεισμό και προφυλάσσομαι από τον τρόμο που προκαλεί η άγνοια>> και η <<Η γοητεία των μαθηματικών στη φύση>>. Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΥΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεδομένου ότι κατατέθηκε μια προσφορά και αποφασίστηκε επαναπροκήρυξη της εκδρομής για τις 10/04/2019.Επίσης αποφασίστηκε αν κατατεθούν λιγότερες από τρεις (3) προσφορές στις 10/04/2019 ο διαγωνισμός θα γίνει κανονικά δεδομένου ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια σύμφωνα με το το άρθρο 13 παράγραφος 1 της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΥΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1)Τζώρτζης Γεώργιος Δ/ντής του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου – Πρόεδρος

2) Μάμου Άννα Υπ/ντρια του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ02 – Μέλος

3) Ζουλινάκης Γεώργιος Καθηγητής του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ 03 – Μέλος 4) Καρτεράκης Νεκτάριος Καθηγητής του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ04.04 του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος

5) Μπιτιρίνης Άγγελος του Α3 τμήματος του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος. Γι΄αυτό το λόγο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1)Τζώρτζης Γεώργιος Δ/ντής του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου – Πρόεδρος

2) Μάμου Άννα Υπ/ντρια του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ02 – Μέλος

3) Ζουλινάκης Γεώργιος Καθηγητής του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ 03 – Μέλος 4) Καρτεράκης Νεκτάριος Καθηγητής του 2ου Γενικού Λυκείου ΠΕ04.04 του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος

5) Μπιτιρίνης Άγγελος του Α3 τμήματος του 2ου Γενικού Λυκείου – Μέλος.

Άγιος Νικόλαος 08/04/2019

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης