Επώνυμο Όνομα Κλάδος Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Τμήμα και Μάθημα
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ Α΄ΕΠ-ΛΥΚ-Καλλιτεχνική Παιδεία : Μουσική
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Β1,Β2,Β3-Αρχαία,Β1,Γ1,Γ2,Γ3-Ιστορία,Γ11-Λατινικά,Α Θεατρολογία,Β3-Νέα Ελληνική Γλώσσα
ΒΕΡΓΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Β2-Ιστορία,Γ1,Γ2,Γ3-Ι.Κ.Ε,Β1,Β2,Β3-Φιλοσοφία,Α1,Α2-ΕΡ.ΕΡ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠ-ΛΥΚ-Γερμανικά
ΖΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Α1,Β1,Β2,Β3-Γεωμετρία,Β1,Β2,-Άλγεβρα,Β21-Μαθηματικά,-Γ2,Γ3-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ Α1,Α2,Α3,Α4,Β21,Γ21-Φυσική,Β3,Γ21-Χημεία
ΚΑΡΤΕΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2,Β3,Β4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ21-Βιολογία
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2,Γ3,-Αγγλικά
ΚΟΖΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α1,Α2,Α3,Α4,-Πολιτική Παιδεία,Γ31,Γ32-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,Α.Ο.Δ.Ε.Υ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Α1,Α2-Άλγεβρα,Α2-Γεωμετρία,Β22,Γ21,Γ31-Μαθηματικά,
ΚΟΥΛΗ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ2-Νεοελληνική Λογοτεχνία,Β1,Β2-Νεοελληνική Γλώσσα,Β3-Ιστορία,Γ11-Αρχαία,Γ11,Γ31,Γ32-Κοινωνιολογία
ΜΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1,Α3-Αρχαία,Γ1-Νεοελληνική Λογοτεχνία,Α2-Νέα Ελληνική Γλώσσα,Γ31-Ιστορία
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Α3,Α4,Β3-Άλγεβρα,Α3,Α4-Γεωμετρία,Γ32-Μαθηματικά
ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ΕΠ-ΛΥΚ-Εφαρμογές Πληροφορικής,Β1,Β2,Β3-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ,Γ21,Γ31,Γ32-Α.Ε.Π.Π
ΜΟΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2,Γ3,-Φυσική Αγωγή
ΞΙΦΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Γ1-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α2-Αρχαία,Γ1,Γ3,-Νεοελληνική Γλώσσα,Γ3-Νεοελληνική Λογοτεχνία,Β1,Β2,Β3-Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία,Γ11-Ιστορία,
ΠΟΡΦΥΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ Α΄ΕΠ-ΛΥΚ-Καλλιτεχνική Παιδεία : Μουσική
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2-Χημεία,Β1,Β2,Β3,Β22-Φυσική
ΣΙΓΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2,Β3-Νεοελληνική Λογοτεχνία,Α1,Α4-Νέα Ελληνική Γλώσσα,Γ32-Ιστορία
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ81 Γ΄ΕΠ-ΛΥΚ-Σχέδιο Γραμμικό,ΕΠ-ΛΥΚ-Σχέδιο Ελεύθερο
ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Β11-Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Α4 ΕΡ.ΕΡ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α4,Β11-Αρχαία,Α1,Α2,Α3,Α4-Ιστορία,Α3,Γ2-Νέα Ελληνική Γλώσσα
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2,Β3,Β4,Γ1,Γ2,Γ3,-Θρησκευτικά,Α3,Β2,Β3- ΕΡ.ΕΡ