ΑΛΛΑΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ΜΘΜ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τροποποίηση Ομάδας Προσανατολισμού /  Μαθήματος Επιλογής σε ΓΕΛ: Οι μαθητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για Γ.ΕΛ. και επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής, θα πρέπει να απευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους και να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes.

Περισσότερα