ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ04.03

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ12.02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΠΕ12.03

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.06

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ12.07

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.08

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝ. – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.10

ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.11

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ12.12

ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ12.13

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.02

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.03

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ14.05

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ14.06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ16.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ16.02

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ AΣΠΑΙΤΕ

ΠΕ17.05

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ – KATEE

ΠΕ17.06

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ – ΝΑΥΠ. ΤΕΙ. – ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.07

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ – KATEE

ΠΕ17.08

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ – KATEE

ΠΕ17.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ17.10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ17.11

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ – KATEE

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.03

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.05

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.06

ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.11

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.13

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.14

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕ18.15

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΠΕ18.16

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΠΕ18.17

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.19

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.20

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ18.22

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΤΕΧΝ. ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΤΕΧΝ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.23

ΝΑΥΤ. ΜΑΘ. (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.25

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.26

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.27

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.28

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕ18.30

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΕ18.31

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕ18.32

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΕ18.33

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΠΕ18.34

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΠΕ18.35

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ18.38

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.39

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ18.40

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ

ΠΕ20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ33

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Μ.Ι.Θ.Ε.)

ΠΕ34

ΙΤΑΛΙΚΗΣ

ΠΕ42

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

TE01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
TE01.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
TE01.03 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
TE01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
TE01.05 ΔΟΜΙΚΟΙ
TE01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
TE01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
TE01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
TE01.09 ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
TE01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
TE01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
TE01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
TE01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
TE01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
TE01.15 ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ
TE01.17 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
TE01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
TE01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
TE01.22 ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ
TE01.23 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
TE01.24 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
TE01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
TE01.27 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
TE01.28 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
TE01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
TE01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
TE01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
TE01.32 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
TE01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
TE01.34 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
TE01.35 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
TE01.36 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΔΕ01.09 ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΎΞΕΩΣ(ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΔΕ01.18 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ